Ośrodek Środowiskowej Opieki

Psychologicznej i Psychoterapeutycznej

Poradnia psychologiczna

dla dzieci

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotniej NZOZ
Witamy

Profesjonalna Pomoc Psychologiczna i Psychoterapeutyczna

dla dzieci i młodzieży 

Zapraszamy do współpracy z naszą nowo powstałą placówką Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej znajdująca się w Nowym Sączu na ulicy Narutowicza 2.
Poradnia oferuje specjalistyczną diagnozę i terapię dzieci. Pracownicy Poradni to wyspecjalizowana kadra psychologów i psychoterapeutów, którzy są profesjonalistami i posiadają odpowiednie kwalifikacje.
Spektrum problemów, z jakimi możecie Państwo zgłaszać się do poradni jest szerokie: od problemów z nauką poprzez zaburzenia rozwojowe, zaburzenia emocjonalne,zaburzenia zachowania przez problemy okresu dojrzewania, problemy adaptacyjne , konflikty w rodzinie, itd.
Jesteśmy po to by wspierać dzieci oraz ich środowisko rodzinne i szkolne.
Serdecznie zachęcamy do podjęcia współpracy z naszą Poradnia.

Witamy

Profesjonalna Pomoc Psychologiczna i Psychoterapeutyczna

dla dzieci 

Zapraszamy do współpracy z naszą nowo powstałą placówką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci i Młodzieży znajdująca się w Nowym Sączu na ulicy Wałowej 3. Poradnia oferuje specjalistyczną diagnozę i terapię dzieci. Pracownicy Poradni to wyspecjalizowana kadra psychologów i psychoterapeutów, którzy są profesjonalistami i posiadają odpowiednie kwalifikacje. Spektrum problemów, z jakimi możecie Państwo zgłaszać się do poradni jest szerokie: od problemów z nauką poprzez zaburzenia rozwojowe, zaburzenia emocjonalne,zaburzenia zachowania przez problemy okresu dojrzewania, problemy adaptacyjne , konflikty w rodzinie, itd. Jesteśmy po to by wspierać dzieci oraz ich środowisko rodzinne i szkolne. Serdecznie zachęcamy do podjęcia współpracy z naszą Poradnia.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Zakres udzielanych świadczeń

Porada psychologiczna diagnostyczna

Porada psychologiczna diagnostyczna

Porada psychologiczna

Porada psychologiczna

Sesja psychoterapii indywidualnej

Sesja psychoterapii indywidualnej

Sesja psychoterapii rodzinnej

Sesja psychoterapii rodzinnej

Sesja psychoterapii grupowej

Sesja psychoterapii grupowej

Sesja wsparcia psychospołecznego

Sesja psychoterapii grupowej

Porada dla rodziców lub opiekunów prawnych (indywidualna lub grupowa), w tym konsultacje edukacyjno-profilaktyczne

Porada dla rodziców lub opiekunów prawnych (indywidualna lub grupowa), w tym konsultacje edukacyjno-profilaktyczne

Wizja domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa w związku z objęciem opieką świadczeniobiorcy

Wizja domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa w związku z objęciem opieką świadczeniobiorcy

Specjalistyczne programy diagnostyczno - terapeutyczne

Specjalistyczne programy diagnostyczno - terapeutyczne

Superwizja

Superwizja

Terapia dziecka

Często zgłaszane problemy

Specjalistyczna Poradnia psychologiczna

dla dzieci i młodzieży

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotniej NZOZ

Ośrodek Środowiskowej Opieki

Psychologicznej i Psychoterapeutycznej

Witamy

Profesjonalna Pomoc Psychologiczna i Psychoterapeutyczna

dla dzieci 

Zapraszamy do współpracy z naszą nowo powstałą placówką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci i Młodzieży znajdująca się w Nowym Sączu na ulicy Wałowej 3. Poradnia oferuje specjalistyczną diagnozę i terapię dzieci. Pracownicy Poradni to wyspecjalizowana kadra psychologów i psychoterapeutów, którzy są profesjonalistami i posiadają odpowiednie kwalifikacje. Spektrum problemów, z jakimi możecie Państwo zgłaszać się do poradni jest szerokie: od problemów z nauką poprzez zaburzenia rozwojowe, zaburzenia emocjonalne,zaburzenia zachowania przez problemy okresu dojrzewania, problemy adaptacyjne , konflikty w rodzinie, itd. Jesteśmy po to by wspierać dzieci oraz ich środowisko rodzinne i szkolne. Serdecznie zachęcamy do podjęcia współpracy z naszą Poradnia.
Witamy

Profesjonalna Pomoc Psychologiczna i Psychoterapeutyczna

dla dzieci i młodzieży  

Zapraszamy do współpracy z naszą nowo powstałą placówką Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej znajdująca się w Nowym Sączu na ulicy Narutowicza 2.
Poradnia oferuje specjalistyczną diagnozę i terapię dzieci. Pracownicy Poradni to wyspecjalizowana kadra psychologów i psychoterapeutów, którzy są profesjonalistami i posiadają odpowiednie kwalifikacje.
Spektrum problemów, z jakimi możecie Państwo zgłaszać się do poradni jest szerokie: od problemów z nauką poprzez zaburzenia rozwojowe, zaburzenia emocjonalne,zaburzenia zachowania przez problemy okresu dojrzewania, problemy adaptacyjne , konflikty w rodzinie, itd.
Jesteśmy po to by wspierać dzieci oraz ich środowisko rodzinne i szkolne.
Serdecznie zachęcamy do podjęcia współpracy z naszą Poradnia.

Psychoterapia dzieci

Zakres udzielanych świadczeń

Porada psychologiczna diagnostyczna

Porada psychologiczna diagnostyczna

Porada psychologiczna

Porada psychologiczna

Sesja psychoterapii indywidualnej

Sesja psychoterapii indywidualnej

Sesja psychoterapii rodzinnej

Sesja psychoterapii rodzinnej

Sesja psychoterapii grupowej

Sesja psychoterapii grupowej

Sesja wsparcia psychospołecznego

Sesja psychoterapii grupowej

Porada dla rodziców lub opiekunów prawnych (indywidualna lub grupowa), w tym konsultacje edukacyjno-profilaktyczne

Porada dla rodziców lub opiekunów prawnych (indywidualna lub grupowa), w tym konsultacje edukacyjno-profilaktyczne

Wizja domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa w związku z objęciem opieką świadczeniobiorcy

Wizja domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa w związku z objęciem opieką świadczeniobiorcy

Specjalistyczne programy diagnostyczno - terapeutyczne

Specjalistyczne programy diagnostyczno - terapeutyczne

Superwizja

Superwizja

Terapia dziecka

Często zgłaszane problemy

a1

Kłopoty z agresją złością lub skrajną nieśmiałością.

a2

Trudności szkolne i przedszkolne.

teenage girl suffering with depression in a conversation with a therapist

Kłopoty z koncentracją uwagi.

a4

Zaburzenia snu.

Please stop fighting! Depressed little girl leaning at the table and covering ear with hands while her parents shouting at each other in the background

Trudności związane z sytuacją rodzinną.

a7

Niskie poczucie własnej wartości.

Child looks with disgust for food.

Zaburzenia związane z odżywianiem.

a10

Nadpobudliwości psychoruchowe

Kontakt

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej

Telefon: 18 442-22-11
Adres: ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz
Godziny otwarcia: od 8:00 do 20:00
info@osopp.pl
www.osopp.pl

Napisz do nas